Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον ιστότοπό που έχει δημιουργηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)  Joomla ενημερωμένο για διάφορους λόγους και οι πιό σημαντικοί είναι:

  • Ασφάλεια: Οι νέες ενημερώσεις συχνά περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις ασφαλείας για τρωτά σημεία που μπορεί να έχουν εντοπιστεί στο λογισμικό. Διατηρώντας τον ιστότοπό σας ενημερωμένο, μπορείτε να τον προστατεύσετε από παραβίαση.
  • Απόδοση: Οι νέες ενημερώσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν βελτιώσεις απόδοσης, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ιστότοπό σας να λειτουργεί ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά.
  • Νέες δυνατότητες: Η ενημέρωση του ιστότοπού σας μπορεί επίσης να σας δώσει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες και λειτουργίες που μπορεί να έχουν προστεθεί στο λογισμικό.
  • Συμβατότητα: Η ενημέρωση του ιστότοπού σας μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι παραμένει συμβατός με άλλο λογισμικό και πρόσθετα που μπορεί να χρησιμοποιείτε.

Συνολικά, είναι καλή πρακτική να ενημερώνετε σε τακτική βάση τον ιστότοπό σας Joomla, για να διασφαλίζετε ότι είναι ασφαλής, έχει καλή απόδοση και πρόσβαση στις πιο πρόσφατες δυνατότητες και λειτουργίες.