Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop (ηλεκτρονικού καταστήματος) ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. 1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Συγκεκριμένα θα διατεθεί ποσό ύψους έως 5.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση και θα αφορά αποκλειστικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Η επιδότηση θα καλύπτει 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, τεχνική υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop (Ηλεκτρονικού Καταστήματος), ενώ το κονδύλι που αναμένεται για τον σκοπό αυτό θα ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν περισσότερα από 16.000 νέα e-shop σε όλη την Ελλάδα.

Κατασκευή e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100%

Κατασκευή ESHOP με επιδότηση 100% ΕΣΠΑ

Ενεργείστε Άμεσα!
R
Εάν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε Δωρεάν E-shop, με επιδότηση 100% μέσω ΕΣΠΑ, επικοινωνήσετε μαζί μας, παρέχοντάς μας τις πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του e-shop που θα θέλατε.
R

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους συμβούλους επιδοτήσεων και εφόφον θα σας ενδιέφερε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε για ότι χρειάζεται προκειμένου να αιτηθείτε για την επιδότηση των 5.000 ευρώ για την κατασκευή eshop, αλλά και την υποστήριξη στην κατάθεση της πρότασή σας στο ΕΣΠΑ.